number photo

วิธีคำนวนผลรวมเบอร์โทรศัพท์ แบบเข้าใจง่ายใน 1 นาที

          การดูหมายเลขโทรศัพท์มงคลนั้น วิธีการดูผลรวมเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาก ๆ วิธีหนึ่ง บางคนใช้วิธีนี้ดูรวมกับศาสตร์ในการดูเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ซึ่งในทางความเชื่อแล้วผลรวมของเลขศาสตร์จะส่งผลและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ส่งผลดีร้าย รุ่งเรืองก้าวหน้าหรืออับเฉา อับจนหนทาง

ดูผลรวมอย่างไรให้ได้เบอร์สวย

          วิธีการดูผลรวมของเบอร์โทรศัพท์นั้น เพียงนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกรวมกัน แล้วนำผลรวมนั้นไปเทียบกับความหมายของเลขศาสตร์ ซึ่งเลขศาสตร์แต่ละเลขนั้นให้คุณมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น

          หมายเลข 14 , 15 , 19 , 24 , 36 , 41 , 42 , 45 , 46 , 51 ,  54 ,  55 , 56 , 59 , 63 , 64 , 65 , 95 ให้คุณดีมาก

หมายเลข 16 , 23 , 26 ,  35 , 32 , 40 , 50 , 53 , 61 , 62 , 79 , 90 , 97 ให้คุณดี

หมายเลข   25 , 28 , 29 , 39 ,  49 , 52 , 60 , 61 , 93 , 94 , 82 ให้คุณปานกลาง  

หมายเลข 17, 18 , 47 , 71 , 68 , 74 , 81 , 86 ให้คุณพอใช้

หมายเลข 10 , 11 , 12 , 13 , 20 , 21 , 27 , 30 , 31 , 33 , 48 , 57 , 58 , 37 , 38 , 43 , 67 , 70 , 72 , 73 , 75 , 76 , 77 , 80  ไม่ให้คุณและอาจส่งผลเสียต่อชีวิตได้

          เหล่านี้เป็นผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ที่ให้คุณและให้โทษ เพราะฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อเบอร์สวยควรรวมหมายเลขโทรศัพท์ดูก่อนแล้วเทียบผลกับเลขศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้ ชอบเลขไหน ให้คุณมากน้อยก็คงต้องแล้วแต่คุณ…