birthday photo

วิธีการเลือกเบอร์ตามวันเกิด

            การเลือกเบอร์โทรศัพท์ในปัจจุบันนี้นั้น มีวิธีการเลือกหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งที่ยังคงเป็นวิธีพื้นฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นคือการเลือกเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิด

เลือกเลขนำโชค เบอร์สวยจากวันเกิด

            เพราะวันเกิดของแต่ละคนมีตัวเลขที่เป็นมงคลและให้โทษที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่า คนเกิดวันไหนสามารถใช้เลขใดได้หรือไม่ได้

คนเกิดวันอาทิตย์ ตัวเลขนำโชค คือเลข 2
คนเกิดวันอาทิตย์ ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6

คนเกิดวันจันทร์ ตัวเลขนำโชค คือเลข 5 กับ 15
คนเกิดวันจันทร์ ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 1

คนเกิดวันอังคาร ตัวเลขนำโชค คือเลข 3 กับ 9
คนเกิดวันอังคาร ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 2

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ตัวเลขนำโชค คือเลข 6 กับ 18
คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ตัวเลขนำโชค คือเลข 4 กับ 12
คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)  ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3 และ 5

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี ตัวเลขนำโชค คือเลข 2, 6, และ 18

คนเกิดวันพฤหัสบดี ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 7

 

คนเกิดวันศุกร์ ตัวเลขนำโชค คือเลข 3 กับ 10

คนเกิดวันศุกร์ ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8

 

คนเกิดวันเสาร์ ตัวเลขนำโชค คือเลข 3 กับ 9

คนเกิดวันศุกร์ ตัวเลขต้องห้าม เลขตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

ดังนั้นหากตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเลขที่คุณใช้อยู่เป็นตัวเลขต้องห้ามแล้ว สมควรเปลี่ยนโดยด่วน เพื่อให้เบอร์มงคลโทรศัพท์ของคุณเป็นเบอร์ดี เลขมงคลและส่งผลดีกับชีวิตของคุณอย่างแท้จริง