number photo

หลักการเลือกเบอร์สวยดูอย่างไร

          การเลือกเบอร์โทรศัพท์ในปัจจุบันนี้นั้น การเลือกซื้อเลขมงคล เลขสวยหรือเลขดีต่าง ๆ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร์ว่าอาจส่งผลดีร้ายและมีอิทธิพลกับชีวิตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน ธุรกิจกิจการ ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงและความรัก

เลือกเบอร์สวย เบอร์ดีและเบอร์มงคล มีวิธีการเลือกอย่างไร

          วิธีการเลือกเบอร์สวย เบอร์ดีและเบอร์มงคลนั้นมีวิธีการเลือกหลายวิธีตามความเชื่อ ซึ่งแต่ละวิธีนั้นช่วยให้เราสามารถได้เบอร์มงคลและส่งผลดีต่อชีวิตที่แตกต่างกัน

  1. เลือกเบอร์โทรศัพท์จากผลรวม วิธีการนี้ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีการเพียงแค่นำตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน ได้ผลรวมเท่าไหร่นำไปเทียบกับความหมายของเลขศาสตร์
  2. เลือกเบอร์โทรศัพท์จากวันเกิด วิธีนี้จะช่วยให้เราทราบว่าเลขไหนดีและร้ายสำหรับเรา ควรมีในเบอร์หรือควรหลีกเลี่ยง
  3. เลือกเบอร์โทรศัพท์จากเลขคู่และเลขตอง เพราะเลขเหล่านี้นอกจากจะดีแล้วยังเป็นเลขที่หายากมาก ๆ
  4. เลือกเบอร์โทรศัพท์โดยให้เลขท้ายเป็นเลขคู่มงคล วิธีนี้เพียงแค่ตรวจสอบว่าเลขคู่ไหนเป็นเลขมงคลบ้าง ก็เลือกเบอร์โทรศัพท์ให้มีเลขท้ายเป็นเลขเหล่านั้น เช่น 14, 59, 65
  5. เลือกเบอร์โทรศัพท์จากความเชื่อของชาวจีน สำหรับชาวจีนแล้ว มีความเชื่อเรื่องเลขศาสตร์แห่งตัวเลขมาก ๆ มากและตัวเลขที่ชาวจีนนิยมมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและความมั่งคั่ง อย่างเช่น 555 168 เป็นต้น จึงทำให้การเลือกเลขแบบชาวจีนนิยมตามไปด้วย

ทั้งหมดนี้คือวิธีการและหลักการเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ทำให้เราได้เลขมงคล เลขสวยและเลขดี สามารถนำโชคนำลาภมาสู่ตัวเราและชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกวิธีต้องนำมาดูประกอบกันทั้งหมด จึงจะได้เลขที่เป็นมงคลที่นั่นเอง…