แนะนำวิธีเลือกเบอร์มงคล สำหรับคนเกิดวันจันทร์ มีวิธีมาบอก

แนวคิดเรื่องการเลือกเบอร์มงคลประจำวันเกิดมีหลายศาสตร์ที่น่าสนใจ แต่ศาสตร์หนึ่งที่ดูน่าเชื่อถือน่าจะเป็นศาสตร์ที่ดูพื้นฐานของคนที่เกิดในวันนั้นก่อนว่าเป็นคนเช่นไร แล้วจึงเลือกเลขศาสตร์ที่จะเสริมพลังให้กับคนที่เกิดมาพร้อมอุปนิสัยติดตามตามวันเกิด ส่วนการดูว่าควรเลือกหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใด ก็ดูหลักๆ ว่า เบอร์นั้นไม่มีตัวเลขที่เป็นกาลกิณีประจำวันเกิด แล้วค่อยนำเลขแต่ละหลักของเบอร์ที่เลือกมาบวกรวมกันอีกที เหลือสุดท้ายเป็นเลขหลักเดียว ค่อยดูคำทำนาย โดยเน้นว่า ควรมีตัวเลขสุดท้ายอยู่ในกลุ่มไหน

วิธีรวมเลขมีดังนี้

สมมติว่า เกิดวันจันทร์ เลขกาลกิณีคือ 1 และ 8 ก็เลือกเลขที่ไม่มีเลข 1 หรือ 8 ในเลขหมายทั้ง 10 ตัว เช่น เลือกเบอร์  09 2345 6799 ก็นำเลขมารวมกันตามหลักหน่วย

0+9+2+3+4+5+6+7+9+9=54 แล้วนำ 5+4=9 แล้วทำนายความหมายของเลข 9 ซึ่งในบทความนี้จะได้ระบุเลขสุดท้ายที่ควรจะเลือกให้เป็นมงคลตามวันเกิด

ธรรมชาติของคนที่เกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์โดยทั่วไปจะเป็นคนอ่อน แนวเพ้อฝัน มีจินตนาการสูง ทำให้ชอบที่จะมีคนอื่นเป็นที่พึ่ง แต่โดยรวมๆ แล้วเป็นคนมีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเมตตาสูง แอบโรแมนติค

ตัวเลขที่ควรเลือก ควรใช้ตัวเลขในกลุ่ม 2, 4, 5, 6 แต่ควรเลี่ยงตัวเลขในกลุ่ม 1, 8

พลังที่เกิดจากตัวเลข

2  เป็นเลขที่เสริมให้คนวันจันทร์ที่มีธรรมชาติอ่อนโยน ใครอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุข หากจุดที่เป็นพลังต้องเสริมเพราะเลข 2 ทำให้คนอ่อนไหวควบคุมสติได้ดีในยามคับขัน

4 เพราะธรรมชาติของคนวันจันทร์จะอ่อนไหว เชื่อคนง่าย หลงใหลในจินตนาการ เลข 4 จะช่วยให้นำความอ่อนโยนมาใช้ในการเจรจาเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์

5 เป็นอีกเลขหนึ่งที่ช่วยเสริมให้คนที่มีความเมตตาสูง เชื่อคนง่ายจนอาจตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดี มีเลข 5 มาเสริมให้รู้จักใช้ความสุขุมเยือกเย็นในการวินิจฉัยตัดสินใจ

6 เลขแห่งความสุขสมหวัง เพิ่มพลังให้ความรักสวยรักงามเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น

เลขกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

1 เลขนี้เป็นพลังอาทิตย์มีความแรง ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนอ่อนโยน หัวอ่อนอย่างคนวันจันทร์ เพราะจะกลายเป็นความขัดแย้ง

8 อิทธิพลของดาวราหู จะทำให้คนอ่อนอย่างคนวันจันทร์ถูกครอบงำ ล่อลวงให้หลงไปในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัว เลขนี้จึงเป็นเลขทำลายคนวันจันทร์ไปสู่ทางต่ำของชีวิต